De school

Wie zijn wij

De Bijenkorf is een Jenaplan-basisschool te Assendelft. Als Jenaplanschool vormen wij samen met kinderen, ouders en groepsleerkrachten een ‘schoolgemeenschap’.

Iedereen is op zijn eigen manier bij de school betrokken. Er is veel ruimte voor ouderparticipatie. In de klassen werken we niet in jaargroepen maar in stamgroepen. In elke stamgroep zitten kinderen van verschillende leeftijden. Er wordt in alle stamgroepen gewerkt met projecten, die als rode draad door de schooldag lopent. Meer weten? Zie bijvoorbeeld de pagina ‘Ons onderwijs‘. De school kent ongeveer 250 leerlingen.

Samenwerking Bijenkorf en Tinteltuin

De Bijenkorf werkt nauw samen met Tinteltuin-organisatie De Ooiveaar. Samen zijn zij een onderdeel van het Integraal Kind Centrum. Meer informatie over hierover vindt u ook op de pagina Integraal Kind Centrum (IKC) op onze website.

Bijblijven: Onderwijsontwikkeling 2018-2019

“Wij beloven dat wij kinderen een breed onderwijsaanbod aanbieden binnen een pedagogisch veilig klimaat waarbij eigen inbreng van kinderen belangrijk is.”

Inspraak en meedoen

De Bijenkorf kent een grote groep actieve ouders. Zie ook ‘Inspraak en meedoen‘.

Ons schoolteam

Het team van De Bijenkorf bestaat, inclusief de schoolleiding, uit meer dan twintig leden. Het merendeel van de teamleden heeft als kerntaak het leiden van een stamgroep en het leiden van een instructiegroep. De onderbouw, middenbouw en bovenbouw hebben allen een eigen vertegenwoordiger. U kunt bij hen terecht voor specifiek bouwgebonden vragen en/of problemen.

Diverse groepsleiders op De Bijenkorf werken in een duo-baan. Dit betekent dat u en uw kind dus altijd met meerdere teamleden contact heeft, zowel waar het de stam- als de instructiegroep aangaat. Tussen de teamleden van de betreffende stam- dan wel instructiegroep is er overleg over de kinderen en de voortgang van het werk.

Privacy

De Bijenkorf valt onder de stichting Agora en volgt diens privacy beleid. Meer informatie over hoe de scholen van Agora omgaan met de privacy van de leerlingen kunt u nalezen in het privacyreglement.

Ouderblad Mensenkinderen