Inspraak en meedoen

Lex Brakenhoff, voorzitter MR

Medezeggenschapsraad (MR)

De MR van De Bijenkorf bestaat uit twee schoolteamleden (Miriam, Davey) en drie ouders (Lex Brakenhoff, Brenda Raa en Sacha Groenheide). 

De Medezeggenschapsraad (MR) denkt mee met de directeur en geeft advies of instemming op beleid en de begroting. De oudergeleding van de MR behartigt de belangen van de ouders op de school. De MR treedt niet op als mediator bij individuele zaken. Voor individuele zaken kunt u gebruik maken van de klachtenregeling zoals omschreven in de schoolgids.

mail: mr@de-bijenkorf.nl

GMR

De Bijenkorf maakt deel uit van scholengemeenschap Agora: wanneer meer dan een school onder hetzelfde bevoegd gezag valt, dan is er naast de MR’en per school ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze regelt de bovenschoolse zaken. Als afgevaardigde van de Bijenkorf neemt Sacha Groenheide plaats in de GMR.

Maak kennis met de MR

Notulen

De notulen van de MR-bijeenkomsten, zijn, net als de bijeenkomsten zélf, openbaar. Hieronder vindt u de laatste verslagen:

Notulen schooljaar 2018/2019

 

Notulen voorgaande jaren