Groepen

Onderbouw

De school telt drie onderbouwgroepen:

Groep Bea/Reninca
Groep Timna
Groep Ingrid

Middenbouw

De middenbouwgroepen:

Groep Welmoed/Kirsten
Groep Lara/ Nathalie
Groep Mariola/ Kirsten
Groep Davey

Bovenbouw

De bovenbouwgroepen:

Groep Marlies
Groep Miriam
Groep Paula
Groep Lisa

Naar een nieuwe stamgroep

Het schoolteam bepaalt elk schooljaar in de maand juni per bouw in welke stamgroepen de jongste kinderen worden ingedeeld. Die kinderen krijgen ongeveer vijf weken voor het einde van het schooljaar te horen naar welke stamgroep zij zullen gaan. Dit is een zorgvuldig proces om te zorgen voor evenwichtige stamgroepen.

Factoren die bij de groepsindeling een rol spelen zijn onder andere:

  • leeftijdsspreiding,
  • verhouding aantal jongens en meisjes,
  • broertjes of zusjes,
  • familie- en vriendschappen,
  • sterke- en zwakke kanten van de kinderen.