Stam- en instructiegroepen

Stamgroepen

thumbs04

Voortvloeiend uit de basisprincipes van Jenaplan worden de kinderen op De Bijenkorf ingedeeld in stamgroepen:

  • Onderbouw van 4 tot en met 6 jaar; groep 1 en 2
  • Middenbouw van 6 tot en met 9 jaar, groep 3, 4 en 5
  • Bovenbouw van 9 tot en met 12 jaar; groep 6, 7 en 8.

We leven samen

Door kinderen van verschillende leeftijden in een stamgroep in te delen hopen we een samenleving in het klein na te bootsen. Immers, ook buiten de school is er sprake van dat je zult samenleven en samenwerken met divers pluimage en met uiteenlopende leeftijden.

In verschillende rollen

Het werken in een stamgroep heeft als bijkomend voordeel dat een kind steeds van rol wisselt: Een kind komt voor het eerst als jongste in de groep komen en zal daardoor wellicht een ‘afwachtende’ rol aannemen. Het daaropvolgende jaar zal het kind de rol van middelste spelen en waarschijnlijk meer initiatief nemen.
Tot slot, als oudste heeft een kind voldoende zelfvertrouwen om jongere kinderen te helpen en wegwijs te maken, initiatieven te nemen en zich verantwoordelijk te voelen.thumbs11

Continuïteit

Doordat elk jaar alleen de oudsten uit de groep doorstromen, blijft het grootste deel van de groep hetzelfde. Daardoor blijft de sfeer goed bewaard en worden de groepsregels en gewoontes heel vanzelfsprekend overgedragen aan de nieuw bijgekomen jongsten.

De tafelgroep

Binnen de stamgroep zijn er tafelgroepjes. Een tafelgroep bestaat uit 4 tot 6 kinderen van verschillende leeftijden. De samenstelling van een tafelgroep wordt een aantal malen per schooljaar veranderd.