Weekplan

De schooltijden zijn op maandag, dinsdag en donderdag van 8:30 tot 12 uur en van 13 tot 15:00 uur. Op woensdag en vrijdag zijn de kinderen om 12:30 uur uit.

Met ingang van het nieuwe schooljaar zullen wij overgaan op een continurooster waarbij de lestijden maandag tm vrijdag van 8:30 tot 14 uur zullen zijn.

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
08.00
Weekopening
Buitenspel

Spelen of werken

Muziek van Emmy

Eten & drinken

Pauze

Eten & drinken, voorlezen of muziek
Buitenspel of gym

Kring

Kleine kring

Eten & drinken

Pauze

Eten & drinken, voorlezen of muziek
Gym

Kring

Kleine kring

Eten & drinken

Pauze

Eten & drinken, voorlezen of muziek
Buitenspel

Drama, muziek of schrijfdans

Eten & drinken

Pauze

Eten & drinken, voorlezen of muziek
09.00
Vertelkring

Buitenspel

Eten & drinken

Pauze

Eten & drinken, voorlezen of muziek
10.00
11.00
Speelhal
Kring / projecttijd / digibordles/ Engels/ School-tv
Spelen of werken
Speel- of werktijd
Spelen of werken
12.00
Pauze
Pauze
Leeskring

Naar huis
Pauze
Kring

Naar huis
13.00
Buitenspel

Kring
Buitenspel of gym

Kring
Buitenspel

Kring
14.00
Spelen of werken
Spelen of werken
Spelen of werken
15.00
Naar huis
Naar huis
Naar huis

Maandag

 • Weekopening
  08.30 - 09.00
 • Vertelkring
  09.00 - 09.30
 • Buitenspel
  09.30 - 10.25
 • Eten & drinken
  10.15 - 10.25
 • Pauze
  10.25 - 10.40
 • Eten & drinken, voorlezen of muziek
  10.40 - 11.00
 • Speelhal
  11.00 - 12.00
 • Pauze
  12.30 - 13.00
 • Buitenspel
  13.00 - 13.40
 • Kring
  13.40 - 14.00
 • Spelen of werken
  14.00 - 15.00
 • Naar huis
  15.00 - 15.05

Dinsdag

 • Buitenspel
  08.30 - 09.20
 • Spelen of werken
  09.20 - 10.05
 • Muziek van Emmy
  10.05 - 10.25
 • Eten & drinken
  10.15 - 10.25
 • Pauze
  10.25 - 10.40
 • Eten & drinken, voorlezen of muziek
  10.40 - 11.00
 • Kring / projecttijd / digibordles/ Engels/ School-tv
  11.30 - 12.00
 • Pauze
  12.30 - 13.00
 • Buitenspel of gym
  13.00 - 13.40
 • Kring
  13.40 - 14.00
 • Spelen of werken
  14.00 - 15.00
 • Naar huis
  15.00 - 15.05

Woensdag

 • Buitenspel of gym
  08.30 - 09.20
 • Kring
  09.20 - 09.50
 • Kleine kring
  09.50 - 10.20
 • Eten & drinken
  10.15 - 10.25
 • Pauze
  10.25 - 10.40
 • Eten & drinken, voorlezen of muziek
  10.40 - 11.00
 • Spelen of werken
  11.00 - 12.00
 • Leeskring
  12.00 - 12.30
 • Naar huis
  12.30 - 12.35

Donderdag

 • Gym
  08.30 - 09.30
 • Kring
  09.30 - 09.50
 • Kleine kring
  09.50 - 10.20
 • Eten & drinken
  10.15 - 10.25
 • Pauze
  10.25 - 10.40
 • Eten & drinken, voorlezen of muziek
  10.40 - 11.00
 • Speel- of werktijd
  11.00 - 12.00
 • Pauze
  12.30 - 13.00
 • Buitenspel
  13.00 - 13.40
 • Kring
  13.40 - 14.00
 • Spelen of werken
  14.00 - 15.00
 • Naar huis
  15.00 - 15.05

Vrijdag

 • Buitenspel
  08.30 - 09.30
 • Drama, muziek of schrijfdans
  09.30 - 10.25
 • Eten & drinken
  10.15 - 10.25
 • Pauze
  10.25 - 10.40
 • Eten & drinken, voorlezen of muziek
  10.40 - 11.00
 • Spelen of werken
  11.00 - 12.00
 • Kring
  12.00 - 12.30
 • Naar huis
  12.30 - 12.35
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
08.00
Weekopening

gr 3 aanvankelijk lezen schrijven groep 4/5 rekenen

Eten & drinken

Pauze

groep 4/5 Nieuwsbegrip XL gr 3 rekenen of hoekenwerk

Gr 4/5 project taal gr 3 rekenen of hoekenwerk
Spelling

Begrijpend lezen

Eten & drinken

Muziek

Pauze

Rekenen
Gym

Rekenen

Eten & drinken

Pauze
Spelling

Schrijven & taal

Eten & drinken

Pauze

Zelfstandig werken/ schrijven/ project/ taal/ rekenen etc

Technisch lezen
Project
09.00
Gr 4/5 gym Gr 3 aanvankelijk lezen & begrijpend luisteren
10.00
Eten & drinken

Pauze
11.00
Leeskring

Spelling

Naar huis
gr 3 gym, gr 4 schrijven, leesactiviteiten gr 5 schrijven, verkeer

Project

Weeksluiting

Naar huis
12.00
Pauze
Pauze
Pauze
13.00
Technisch lezen
Technisch lezen

Project
Rekenen
14.00
Project
Atelier
Expressie
15.00
Naar huis
Naar huis
Naar huis

Maandag

 • Weekopening
  08.30 - 09.00
 • gr 3 aanvankelijk lezen schrijven groep 4/5 rekenen
  08.45 - 10.15
 • Eten & drinken
  10.15 - 10.25
 • Pauze
  10.25 - 10.40
 • groep 4/5 Nieuwsbegrip XL gr 3 rekenen of hoekenwerk
  10.40 - 11.20
 • Gr 4/5 project taal gr 3 rekenen of hoekenwerk
  11.20 - 12.00
 • Pauze
  12.30 - 13.00
 • Technisch lezen
  13.00 - 13.30
 • Project
  14.00 - 15.00
 • Naar huis
  15.00 - 15.05

Dinsdag

 • Spelling
  08.30 - 09.30
 • Begrijpend lezen
  09.30 - 10.15
 • Eten & drinken
  10.15 - 10.25
 • Muziek
  10.15 - 10.40
 • Pauze
  10.25 - 10.40
 • Rekenen
  10.55 - 12.00
 • Pauze
  12.30 - 13.00
 • Technisch lezen
  13.00 - 13.30
 • Project
  13.30 - 14.00
 • Atelier
  14.00 - 15.00
 • Naar huis
  15.00 - 15.05

Woensdag

 • Gym
  08.30 - 09.20
 • Rekenen
  09.20 - 10.15
 • Eten & drinken
  10.15 - 10.25
 • Pauze
  10.25 - 10.40
 • Leeskring
  11.00 - 11.45
 • Spelling
  11.45 - 12.30
 • Naar huis
  12.30 - 12.35

Donderdag

 • Spelling
  08.30 - 09.30
 • Schrijven & taal
  09.30 - 10.15
 • Eten & drinken
  10.15 - 10.25
 • Pauze
  10.25 - 10.40
 • Zelfstandig werken/ schrijven/ project/ taal/ rekenen etc
  10.40 - 11.30
 • Technisch lezen
  11.30 - 12.00
 • Pauze
  12.30 - 13.00
 • Rekenen
  13.00 - 14.00
 • Expressie
  14.00 - 15.00
 • Naar huis
  15.00 - 15.05

Vrijdag

 • Project
  08.30 - 09.00
 • Gr 4/5 gym Gr 3 aanvankelijk lezen & begrijpend luisteren
  09.00 - 10.00
 • Eten & drinken
  10.15 - 10.25
 • Pauze
  10.25 - 10.40
 • gr 3 gym, gr 4 schrijven, leesactiviteiten gr 5 schrijven, verkeer
  11.00 - 12.00
 • Project
  11.15 - 12.00
 • Weeksluiting
  11.45 - 12.30
 • Naar huis
  12.30 - 12.35
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
08.00
Weekopening
Spreekbeurten
Lezen (tutor)

Inscholing

Instructie rekenen

Eten & drinken

Pauze

Gym

Begrijpend lezen

Naar huis
Project

Instructie rekenen

Eten & drinken

Pauze

Instructie taal

Inscholing
Engels

Atelier

Eten & drinken

Pauze

Zelfstandig werken/ stamgroep
09.00
Instructie rekenen

Eten & drinken

Pauze

Instructie taal

Inscholing
Project

Schrijven

Eten & drinken

Pauze
10.00
11.00
Instructie rekenen
12.00
Pauze
Pauze
Pauze
Weeksluiting

Naar huis
13.00
Lezen

Zelfstandig werken taal/ rekenen
Zelfstandig werken taal/ rekenen
Lezen

Zelfstandig werken taal/ rekenen/ afmaakwerk
14.00
Project
Muziek

Leeskring
Expressie/ stamgroepwerk
15.00
Naar huis
Naar huis
Naar huis

Maandag

 • Weekopening
  08.30 - 09.00
 • Instructie rekenen
  09.20 - 10.15
 • Eten & drinken
  10.15 - 10.25
 • Pauze
  10.25 - 10.40
 • Instructie taal
  10.40 - 11.30
 • Inscholing
  11.30 - 12.00
 • Pauze
  12.30 - 13.00
 • Lezen
  13.00 - 13.25
 • Zelfstandig werken taal/ rekenen
  13.25 - 14.00
 • Project
  14.00 - 15.00
 • Naar huis
  15.00 - 15.05

Dinsdag

 • Spreekbeurten
  08.30 - 09.00
 • Project
  09.00 - 09.55
 • Schrijven
  09.55 - 10.15
 • Eten & drinken
  10.15 - 10.25
 • Pauze
  10.25 - 10.40
 • Instructie rekenen
  11.15 - 12.00
 • Pauze
  12.30 - 13.00
 • Zelfstandig werken taal/ rekenen
  13.00 - 14.00
 • Muziek
  14.00 - 14.30
 • Leeskring
  14.30 - 15.00
 • Naar huis
  15.00 - 15.05

Woensdag

 • Lezen (tutor)
  08.30 - 08.50
 • Inscholing
  08.50 - 09.20
 • Instructie rekenen
  09.20 - 10.15
 • Eten & drinken
  10.15 - 10.25
 • Pauze
  10.25 - 10.40
 • Gym
  10.40 - 11.30
 • Begrijpend lezen
  11.30 - 12.30
 • Naar huis
  12.30 - 12.35

Donderdag

 • Project
  08.30 - 09.20
 • Instructie rekenen
  09.20 - 10.15
 • Eten & drinken
  10.15 - 10.25
 • Pauze
  10.25 - 10.40
 • Instructie taal
  10.50 - 11.30
 • Inscholing
  11.30 - 12.00
 • Pauze
  12.30 - 13.00
 • Lezen
  13.00 - 13.25
 • Zelfstandig werken taal/ rekenen/ afmaakwerk
  13.25 - 14.00
 • Expressie/ stamgroepwerk
  14.00 - 15.00
 • Naar huis
  15.00 - 15.05

Vrijdag

 • Engels
  08.30 - 09.20
 • Atelier
  09.20 - 10.15
 • Eten & drinken
  10.15 - 10.25
 • Pauze
  10.25 - 10.40
 • Zelfstandig werken/ stamgroep
  10.50 - 12.00
 • Weeksluiting
  12.00 - 12.30
 • Naar huis
  12.30 - 12.35
No events available!

 

Op accenten wisselen de roosters per groep. Controleer altijd bij de groep van uw kind op welke dag deze bijvoorbeeld gym heeft.