Weekplan

De schooltijden zijn op maandag, dinsdag en donderdag van 8:30 tot 12 uur en van 13 tot 15:00 uur. Op woensdag en vrijdag zijn de kinderen om 12:30 uur uit.

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
08.00
Weekopening
Buitenspel

Spelen of werken

Muziek van Emmy

Eten & drinken

Pauze

Eten & drinken, voorlezen of muziek
Buitenspel of gym

Kring

Kleine kring

Eten & drinken

Pauze

Eten & drinken, voorlezen of muziek
Gym

Kring

Kleine kring

Eten & drinken

Pauze

Eten & drinken, voorlezen of muziek
Buitenspel

Drama, muziek of schrijfdans

Eten & drinken

Pauze

Eten & drinken, voorlezen of muziek
09.00
Vertelkring

Buitenspel

Eten & drinken

Pauze

Eten & drinken, voorlezen of muziek
10.00
11.00
Speelhal
Kring / projecttijd / digibordles/ Engels/ School-tv
Spelen of werken
Speel- of werktijd
Spelen of werken
12.00
Pauze
Pauze
Leeskring

Naar huis
Pauze
Kring

Naar huis
13.00
Buitenspel

Kring
Buitenspel of gym

Kring
Buitenspel

Kring
14.00
Spelen of werken
Spelen of werken
Spelen of werken
15.00
Naar huis
Naar huis
Naar huis

Maandag

 • Weekopening
  08.30 - 09.00
 • Vertelkring
  09.00 - 09.30
 • Buitenspel
  09.30 - 10.25
 • Eten & drinken
  10.15 - 10.25
 • Pauze
  10.25 - 10.40
 • Eten & drinken, voorlezen of muziek
  10.40 - 11.00
 • Speelhal
  11.00 - 12.00
 • Pauze
  12.30 - 13.00
 • Buitenspel
  13.00 - 13.40
 • Kring
  13.40 - 14.00
 • Spelen of werken
  14.00 - 15.00
 • Naar huis
  15.00 - 15.05

Dinsdag

 • Buitenspel
  08.30 - 09.20
 • Spelen of werken
  09.20 - 10.05
 • Muziek van Emmy
  10.05 - 10.25
 • Eten & drinken
  10.15 - 10.25
 • Pauze
  10.25 - 10.40
 • Eten & drinken, voorlezen of muziek
  10.40 - 11.00
 • Kring / projecttijd / digibordles/ Engels/ School-tv
  11.30 - 12.00
 • Pauze
  12.30 - 13.00
 • Buitenspel of gym
  13.00 - 13.40
 • Kring
  13.40 - 14.00
 • Spelen of werken
  14.00 - 15.00
 • Naar huis
  15.00 - 15.05

Woensdag

 • Buitenspel of gym
  08.30 - 09.20
 • Kring
  09.20 - 09.50
 • Kleine kring
  09.50 - 10.20
 • Eten & drinken
  10.15 - 10.25
 • Pauze
  10.25 - 10.40
 • Eten & drinken, voorlezen of muziek
  10.40 - 11.00
 • Spelen of werken
  11.00 - 12.00
 • Leeskring
  12.00 - 12.30
 • Naar huis
  12.30 - 12.35

Donderdag

 • Gym
  08.30 - 09.30
 • Kring
  09.30 - 09.50
 • Kleine kring
  09.50 - 10.20
 • Eten & drinken
  10.15 - 10.25
 • Pauze
  10.25 - 10.40
 • Eten & drinken, voorlezen of muziek
  10.40 - 11.00
 • Speel- of werktijd
  11.00 - 12.00
 • Pauze
  12.30 - 13.00
 • Buitenspel
  13.00 - 13.40
 • Kring
  13.40 - 14.00
 • Spelen of werken
  14.00 - 15.00
 • Naar huis
  15.00 - 15.05

Vrijdag

 • Buitenspel
  08.30 - 09.30
 • Drama, muziek of schrijfdans
  09.30 - 10.25
 • Eten & drinken
  10.15 - 10.25
 • Pauze
  10.25 - 10.40
 • Eten & drinken, voorlezen of muziek
  10.40 - 11.00
 • Spelen of werken
  11.00 - 12.00
 • Kring
  12.00 - 12.30
 • Naar huis
  12.30 - 12.35
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
08.00
Weekopening
Instructie taal

Gym

Eten & drinken

Pauze

Zelfstandig werken taal/ rekenen

Muziek
Lezen (tutor)
Project

Instructie rekenen

Eten & drinken

Pauze

Instructie spelling

Schrijven
Instructie rekenen

Zelfstandig werken taal/ rekenen

Eten & drinken

Pauze

Atelier

Weeksluiting

Naar huis
09.00
Instructie rekenen

Eten & drinken

Pauze

Instructie spelling

Schrijven
Instructie begrijpend lezen

Eten & drinken

Pauze

Instructie rekenen

Keuzewerk

Naar huis
10.00
11.00
12.00
Pauze
Pauze
Pauze
13.00
Lezen

Zelfstandig werken taal/ rekenen
Leeskring

Stamgroep tijd

Zelfstandig werken taal/ rekenen

Mandjes lezen
Lezen

Zelfstandig werken taal/ rekenen
14.00
Project
Expressie
15.00
Naar huis
Naar huis
Naar huis

Maandag

 • Weekopening
  08.30 - 09.00
 • Instructie rekenen
  09.20 - 10.15
 • Eten & drinken
  10.15 - 10.25
 • Pauze
  10.25 - 10.40
 • Instructie spelling
  10.40 - 11.30
 • Schrijven
  11.30 - 12.00
 • Pauze
  12.30 - 13.00
 • Lezen
  13.00 - 13.35
 • Zelfstandig werken taal/ rekenen
  13.35 - 14.00
 • Project
  14.00 - 15.00
 • Naar huis
  15.00 - 15.05

Dinsdag

 • Instructie taal
  08.30 - 09.30
 • Gym
  09.30 - 10.15
 • Eten & drinken
  10.15 - 10.25
 • Pauze
  10.25 - 10.40
 • Zelfstandig werken taal/ rekenen
  10.45 - 11.30
 • Muziek
  11.30 - 12.00
 • Pauze
  12.30 - 13.00
 • Leeskring
  13.00 - 13.30
 • Stamgroep tijd
  13.30 - 14.10
 • Zelfstandig werken taal/ rekenen
  14.10 - 14.40
 • Mandjes lezen
  14.40 - 15.00
 • Naar huis
  15.00 - 15.05

Woensdag

 • Lezen (tutor)
  08.30 - 09.00
 • Instructie begrijpend lezen
  09.00 - 10.15
 • Eten & drinken
  10.15 - 10.25
 • Pauze
  10.25 - 10.40
 • Instructie rekenen
  10.45 - 11.30
 • Keuzewerk
  11.30 - 12.30
 • Naar huis
  12.30 - 12.35

Donderdag

 • Project
  08.30 - 09.20
 • Instructie rekenen
  09.20 - 10.15
 • Eten & drinken
  10.15 - 10.25
 • Pauze
  10.25 - 10.40
 • Instructie spelling
  10.50 - 11.30
 • Schrijven
  11.30 - 12.00
 • Pauze
  12.30 - 13.00
 • Lezen
  13.00 - 13.25
 • Zelfstandig werken taal/ rekenen
  13.25 - 14.00
 • Expressie
  14.00 - 15.00
 • Naar huis
  15.00 - 15.05

Vrijdag

 • Instructie rekenen
  08.30 - 09.20
 • Zelfstandig werken taal/ rekenen
  09.20 - 10.15
 • Eten & drinken
  10.15 - 10.25
 • Pauze
  10.25 - 10.40
 • Atelier
  10.45 - 11.45
 • Weeksluiting
  11.45 - 12.30
 • Naar huis
  12.30 - 12.35
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
08.00
Weekopening
Spreekbeurten
Lezen (tutor)

Inscholing

Instructie rekenen

Eten & drinken

Pauze

Gym

Begrijpend lezen

Naar huis
Project

Instructie rekenen

Eten & drinken

Pauze

Instructie taal

Inscholing
Engels

Atelier

Eten & drinken

Pauze

Zelfstandig werken/ stamgroep
09.00
Instructie rekenen

Eten & drinken

Pauze

Instructie taal

Inscholing
Project

Schrijven

Eten & drinken

Pauze
10.00
11.00
Instructie rekenen
12.00
Pauze
Pauze
Pauze
Weeksluiting

Naar huis
13.00
Lezen

Zelfstandig werken taal/ rekenen
Zelfstandig werken taal/ rekenen
Lezen

Zelfstandig werken taal/ rekenen/ afmaakwerk
14.00
Project
Muziek

Leeskring
Expressie/ stamgroepwerk
15.00
Naar huis
Naar huis
Naar huis

Maandag

 • Weekopening
  08.30 - 09.00
 • Instructie rekenen
  09.20 - 10.15
 • Eten & drinken
  10.15 - 10.25
 • Pauze
  10.25 - 10.40
 • Instructie taal
  10.40 - 11.30
 • Inscholing
  11.30 - 12.00
 • Pauze
  12.30 - 13.00
 • Lezen
  13.00 - 13.25
 • Zelfstandig werken taal/ rekenen
  13.25 - 14.00
 • Project
  14.00 - 15.00
 • Naar huis
  15.00 - 15.05

Dinsdag

 • Spreekbeurten
  08.30 - 09.00
 • Project
  09.00 - 09.55
 • Schrijven
  09.55 - 10.15
 • Eten & drinken
  10.15 - 10.25
 • Pauze
  10.25 - 10.40
 • Instructie rekenen
  11.15 - 12.00
 • Pauze
  12.30 - 13.00
 • Zelfstandig werken taal/ rekenen
  13.00 - 14.00
 • Muziek
  14.00 - 14.30
 • Leeskring
  14.30 - 15.00
 • Naar huis
  15.00 - 15.05

Woensdag

 • Lezen (tutor)
  08.30 - 08.50
 • Inscholing
  08.50 - 09.20
 • Instructie rekenen
  09.20 - 10.15
 • Eten & drinken
  10.15 - 10.25
 • Pauze
  10.25 - 10.40
 • Gym
  10.40 - 11.30
 • Begrijpend lezen
  11.30 - 12.30
 • Naar huis
  12.30 - 12.35

Donderdag

 • Project
  08.30 - 09.20
 • Instructie rekenen
  09.20 - 10.15
 • Eten & drinken
  10.15 - 10.25
 • Pauze
  10.25 - 10.40
 • Instructie taal
  10.50 - 11.30
 • Inscholing
  11.30 - 12.00
 • Pauze
  12.30 - 13.00
 • Lezen
  13.00 - 13.25
 • Zelfstandig werken taal/ rekenen/ afmaakwerk
  13.25 - 14.00
 • Expressie/ stamgroepwerk
  14.00 - 15.00
 • Naar huis
  15.00 - 15.05

Vrijdag

 • Engels
  08.30 - 09.20
 • Atelier
  09.20 - 10.15
 • Eten & drinken
  10.15 - 10.25
 • Pauze
  10.25 - 10.40
 • Zelfstandig werken/ stamgroep
  10.50 - 12.00
 • Weeksluiting
  12.00 - 12.30
 • Naar huis
  12.30 - 12.35
No events available!

 

Op accenten wisselen de roosters per groep. Controleer altijd bij de groep van uw kind op welke dag deze bijvoorbeeld gym heeft.