Inspraak en meedoen

Werkgroepen: doe mee op school!

Op onze school bruist het van de activiteiten, zoals dat natuurlijk bij een Bijenkorf hoort! We hebben veel werkgroepen en organiseren diverse leuke activiteiten. In iedere werkgroep zijn ouders en een teamlid actief.

In het jaarlijkse informatieboekje treft u een overzicht aan van de verschillende werkgroepen. Inschrijven kan door middel van het werkgroepenformulier  dat jaarlijks aan de ouders van de leerlingen wordt gestuurd.