Ons onderwijs

Het onderwijs aan De Bijenkorf is gebaseerd op de ideëen van Jenaplan. Daarom richt de school zich op de volgende principes:

Principes

Brede persoonlijkheidsvorming
Kennisoverdracht
Open planning
Samenhang
Individualiteit
Samenwerking
Moraal
Jenaplantijdschrift Mensenkinderen

Uitstroomcijfers

Hieronder ziet u de uitstroomcijfers van De Bijenkorf door de jaren heen.

 

2013

2014

2015

2016

2017

gymnasium/VWO

 10

 4

5

8

10

havo/vwo

         

havo

7

5

9

9

7

havo/vmbo-t

2

       

gem./theoretische leerweg (vmbo 2)

2

10

6

4

9

basis/kaderberoeps (vmbo 1)

7

9

6

11

5

Praktijkonderwijs

 

 1

   

1

totaal

28

29

26

32

32

Stamgroepen
Voortvloeiend uit de basisprincipes van Jenaplan worden de kinderen op De Bijenkorf ingedeeld in stamgroepen